امروز یکشنبه 30 تیر 1398

اهداف و چشم انداز

نشریه علمی پژوهشی ژنتیک نوین با هدف ارتقاء سطح علمی کشور در زمینه‌های مختلف گیاهی، جانوری، انسانی و ریزسازواره با بهره‌گیری از متخصصان مجرب اقدام به بررسی و چاپ دستاوردهای علمی محققان عزیز می‌کند. اولویت و خط‌مشی این نشریه به شرح زیر می‌باشد:
الف- توسعه پژوهش‌های کاربردی و بنیادی با هدف ارتقا هرم علمی کشور
ب- ارائه راهکارهای دانش‌بینان در جهت فائق آمدن بر مسائل امنیت غذایی، سلامت و محیط زیست
ج- نگاهی جامع و علمی به قابلیت علوم مختلف ژنتیکی در رفع نیازهای داخلی کشور