امروز یکشنبه 30 تیر 1398
اخبار و اطلاعیه ها


فرآخوان

فصلنامه ژنتیک در هزاره سوم با همکاری انجمن ژنتیک ایران در نظر دارد ضمن تدوین تاریخچه علم ژنتیک در ایران در قالب کتابی با همین مضمون، افرادی که از دیرباز تا کنون با آموزش و پژوهش، نقشی اساسی در اشاعه و توسعه علم ژنتیک در کشور ایفا نموده‌اند را معرفی نماید.

فصلنامه ژنتیک در هزاره سوم با همکاری انجمن ژنتیک ایران در نظر دارد ضمن تدوین تاریخچه علم ژنتیک در ایران در قالب کتابی با همین مضمون، افرادی که از دیرباز تا کنون با آموزش و پژوهش، نقشی اساسی در اشاعه و توسعه علم ژنتیک در کشور ایفا نموده‌اند را معرفی نماید. لذا از تمامی همکاران ارجمندی که دارای سابقه فعالیت به عنوان مدرس و پژوهشگر علم ژنتیک در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور می‌باشند دعوت می‌شود تا با مراجعه به آدرس http://irngs.ir اطلاعات مربوطه را درج نمایند.

لازم به ذکر است شرح حال‌های ثبت شده در سامانه، توسط شورایی متشکل از استادان و متخصصان ژنتیک کشور به‌عنوان کمیته ارزیابی بر اساس رزومه ارسال شده بررسی و پایش شده و در نهایت افراد واجد شرایط از نظر کمیته ارزیابی به‌عنوان مدرس یا پژوهشگر علم ژنتیک در کتاب مذکور معرفی خواهند شد.