امروز یکشنبه 30 تیر 1398
اخبار و اطلاعیه ها


استخدام

تکمیل نیروی انسانی خود از بین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ژنتیک یا رشته های مرتبط و آشنا با منابع اطلاعاتی ژنتیک مولکولی و پزشکی با حداقل 2 سال سابقه کار ژنتیک مولکولی و sequencing

مرکز ژنتیک و پاتولوژی کریمی نژاد- نجم آبادی در نظر دارد


جهت تکمیل نیروی انسانی خود از بین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ژنتیک یا رشته های مرتبط و آشنا با منابع اطلاعاتی ژنتیک مولکولی و پزشکی با حداقل 2 سال سابقه کار ژنتیک مولکولی و sequencing استخدام نماید.


لطفاً کلیه درخواست کنندگان با همراه داشتن رزومه خود تا تاریخ 1396/7/30 به آدرس ذیل مراجعه نمایند:
شهرک غرب، میدان صنعت، خیابان حسن سیف، کوچه چهارم، پلاک 2