فصلنامه علمی ژنتیک نوین- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۷ | 
نشانی دبیرخانه مجله: کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دفتر مجله ژنتیک نوین
کدپستی 77871-31587، صندوق پستی 4111
   
تلفن تماس:  32244434-026       
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی ژنتیک نوین:
http://mg.genetics.ir/find.php?item=1.57.13.fa
برگشت به اصل مطلب