یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 2 (4-1401 - شماره پیاپی : 69) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 1 (1-1401 - شماره پیاپی : 68) - 9 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 4 (10-1400 - شماره پیاپی : 67) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 3 (6-1400 - شماره پیاپی : 66) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 2 (4-1400 - شماره پیاپی : 65) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 1 (1-1400 - شماره پیاپی : 64) - 10 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 4 (11-1399 - شماره پیاپی : 63) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 3 (10-1399 - شماره پیاپی : 62) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 2 (8-1399 - شماره پیاپی : 61) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 1 (5-1399 - شماره پیاپی : 60) - 8 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 4 (11-1398 - شماره پیاپی : 59) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 3 (9-1398 - شماره پیاپی : 58) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 2 (6-1398 - شماره پیاپی : 57) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 1 (3-1398 - شماره پیاپی : 56) - 10 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 4 (11-1397 - شماره پیاپی : 55) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 3 (9-1397 - شماره پیاپی : 54) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 2 (4-1397 - شماره پیاپی : 53) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 1 (7-1397 - شماره پیاپی : 52) - 16 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 4 (11-1396 - شماره پیاپی : 51) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 3 (9-1396 - شماره پیاپی : 50) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 2 (5-1396 - شماره پیاپی : 49) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 1 (1-1396 - شماره پیاپی : 48) - 16 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 4 (12-1395 - شماره پیاپی : 47) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 3 (9-1395 - شماره پیاپی : 46) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 2 (5-1395 - شماره پیاپی : 45) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 1 (1-1395 - شماره پیاپی : 44) - 16 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 4 (11-1394 - شماره پیاپی : 43) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 3 (10-1394 - شماره پیاپی : 42) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 2 (5-1394 - شماره پیاپی : 41) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 1 (1-1394 - شماره پیاپی : 40) - 14 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 4 (11-1393 - شماره پیاپی : 39) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 3 (6-1393 - شماره پیاپی : 38) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 2 (2-1393 - شماره پیاپی : 37) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 1 (11-1393 - شماره پیاپی : 36) - 15 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 4 (8-1392 - شماره پیاپی : 35) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 3 (6-1392 - شماره پیاپی : 34) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 2 (3-1392 - شماره پیاپی : 33) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 1 (11-1392 - شماره پیاپی : 32) - 13 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 4 (8-1391 - شماره پیاپی : 31) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 3 (7-1391 - شماره پیاپی : 30) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 2 (4-1391 - شماره پیاپی : 29) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 1 (1-1391 - شماره پیاپی : 28) - 12 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 4 (10-1390 - شماره پیاپی : 27) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 3 (7-1390 - شماره پیاپی : 26) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 2 (4-1390 - شماره پیاپی : 25) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 1 (1-1390 - شماره پیاپی : 24) - 11 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 4 (10-1389 - شماره پیاپی : 23) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 3 (7-1389 - شماره پیاپی : 22) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 2 (4-1389 - شماره پیاپی : 21) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 1 (1-1389 - شماره پیاپی : 20) - 9 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 4 (10-1388 - شماره پیاپی : 19) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 3 (7-1388 - شماره پیاپی : 18) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 2 (4-1388 - شماره پیاپی : 17) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 1 (1-1388 - شماره پیاپی : 16) - 8 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 4 (10-1387 - شماره پیاپی : 15) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 3 (7-1387 - شماره پیاپی : 14) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 2 (2-1387 - شماره پیاپی : 13) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 1 (1-1387 - شماره پیاپی : 12) - 8 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 4 (10-1386 - شماره پیاپی : 11) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 3 (7-1386 - شماره پیاپی : 10) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 2 (4-1386 - شماره پیاپی : 9) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 1 (1-1386 - شماره پیاپی : 8) - 7 مقاله

سال 1385
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 1 (1-1385 - شماره پیاپی : 7) - 8 مقاله

سال 1383
Export Journal XML Articles RSS دوره -1 - شماره 1 (4-1383 - شماره پیاپی : 6) - 0 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی ژنتیک نوین می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | فصلنامه علمی ژنتیک نوین

Designed & Developed by : Yektaweb