فصلنامه علمی ژنتیک نوین- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/7 | 
دکتر فضل­ الله افراز (دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور)

دکتر منصور امیدی (استاد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

دکتر محمود تولایی (دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)

دکتر مختار جلالی­ جوارانی (دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه)

دکتر حمید فرحمند (استاد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

دکتر مهدی فروزنده ­مقدم (دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی)

دکتر اشکان گلشنی (استاد، دانشگاه کارلتون، کانادا)

دکتر فروزنده محجوبی (دانشیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری)

دکتر حسین مزدارانی (استاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی)

دکتر محمد­علی ملبوبی (استاد، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری)

دکتر سیدرضا میرایی­ آشتیانی (استاد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

دکتر باقر یخچالی (استاد، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری)
 
دکتر علیرضا اطمینان (دبیر هیات تحریریه)
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی ژنتیک نوین:
http://mg.genetics.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب